صنعت و هنر ترجمه یا برگردان کار درک و تفسیر موضوعات، معانی، و مفاهیم پدید آمده در یک زبان (زبان مبدأ)، و سپس انتقال، معادل یابی و بازسازی آنها در زبانی دیگر (زبان مقصد) را بر عهده می گیرد. مترجمان کم تجربه در این فنّ ظریف، ممکن است براین باور باشند که در زبان و ترجمه، درست همانند علمی دقیق، می توان هر واژه و مفهومی را هم به طور دقیق تعریف و درک کرد، و هم آنها را به شیوه ای شفاف با پیوندهای متقابل و کاملاً ثابت ویرایش کرد در حالیکه ما بر این باور هستم که در هر شاخه ای از علوم متداول شده  امروزی اصطلاحاتی وجود دارد که مترجم هر شاخه باید بر علم فنی آن شاخه و بر  اصطلاحات آن تسلط کافی داشته باشد تا متون ترجمه شده از کیفیت بالایی برخوردار باشند و رضایت مشتریان را در بر داشته باشد لذا خدمات مشتریان کرمان با بهره گیری از مترجمان حرفه ای رشته های برق کامپیوتر و مکانیک خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی این رشته ها را ارایه مینماید.

جهت بهره مندی از خدمات مربوطه لطفا مشخصات  خود را تکمیل فرمایید و یا اینکه به آدرس ذیل مراجعه نمایید

ثبت سفارش