از دیدگاه ما یک شخص عاقل بالغ هرگز در دعواها شرکت نمیکند در حالیکه حالت انسان در هنگام دعوا بنا به فرمایش مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام نزدیکترین حالت به کفر میباشد لذا شخص عاقل همه همتش را برای فرار از معرکه میگذارد ولی با این وجود گاهی مواجه شدن با آن اجتناب ناپذیر است لذا قصد ما در اینجا آموزش تکنیک هایی میباشد که با کمک آن ها در ابتدا جان خود را از خطر حفظ کرده ودر مرحله بعد با بکارگیری عقل وخرد اقدام به ترک معرکه دعوا میکنید. شاید هرگز مجبور به استفاده از این تکنیک ها به صورت واقعی نشوید، اما داشتن دانش آن به شما اجازه می دهد که نسبت به قدرت خودتان اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. شما همیشه با افراد متعددی در ارتباط خواهید بود هرگز نمی دانید چه هنگام با یک شخص خشن که با شما در حال عبوراز یک مسیراست یا چه زمانی یک دزد کوته فکرچشم خود را به کیف شما میدوزد مواجه میشویم , اگرچه دوست داریم باور کنیم که در دنیایی متمدن زندگی می کنیم، اما خطراتی در سایه ما وجود دارد وهر لحظه امکان دارد با یک موقعیت ناخوشایند روبرو شوید. این آماده سازی به شما اجازه می دهد که بدون نیاز به کمک های دیگر موقعیت خود را اداره کنید.یادگیری چند تکنیک در مواقع خطر باید یکی از اولین درس ها در آماده سازی انسان در دوران جوانی و ابتدایی بزرگسالی باشد .لذا در این راستا اقدام به آموزش به علاقه مندان در این رسته نموده ایم.